Stravování

JAK NA PLNÁ BŘÍŠKA…

Součástí naší mateřské je školní kuchyně, která kompletně zajišťuje stravování dětí.

Staráme se o to, aby byla dětem podávána jen kvalitní plnohodnotná a vyvážená strava, která splňuje všechny aspekty zdravého stravování. Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jednotlivými jídly. A v průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim, pitná voda, ovocné čaje, apod.

Počítáme i s tím, že se děti v mateřské škole setkají s některými potravinami, a úpravami pokrmů, které doma ještě neochutnaly, a jejich chuť je jim neznámá. Děti do jídla ve školce nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby vše, co dostanou na talíř, alespoň ochutnaly. V žádném případě se ale nemůže stát, že by vaše dítě bylo ve školce celý den hladové, vždy najdeme přiměřený kompromis… Skloubit ale navyklé „chutě“ dětí z domova s jídelníčkem v MŠ je, zejména na začátku školního roku, často obtížné. Tady je asi nejdůležitější právě spolupráce s rodinou…

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pro mateřskou školu je závazné plnění finančního normativu i spotřebního koše, který vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst. 2, přílohy č. 2 – „Výživové normy pro školní stravování“ (spotřební koš).

Strávníci ve věku do 6 let

přesnídávka                                                               10,- Kč

oběd                                                                           28,- Kč

svačina                                                                       11,- Kč

na nápoje                                                                   5,- Kč

Celkem (celodenní)             54,- Kč

 

 

Strávníci 7 let (děti s OPŠD)

přesnídávka                                                               11,- Kč

oběd                                                                           35,- Kč

svačina                                                                       12,- Kč

na nápoje                                                                   5,- Kč

Celkem (celodenní)              63,- Kč

 

PO CELÝ DEN ZAJIŠŤUJEME DĚTEM PITNÝ REŽIM

  • pitnou vodu – běžnou vodu z kohoutku, v pokojové teplotě, několikrát denně měněnou
  • ovocné čaje – různé příchutě, a to v mírně sladké či neslazené verzi
  • ovocné šťávy – ředěné