Adaptace na mateřskou školu

Adaptace na mateřskou školu je ve své podstatě ten nejdůležitější proces v socializaci dítěte. Umožní mu co možná nejjednodušší přechod z rodinného prostředí do kolektivu.

Prosím, nepodceňte tento proces, ponechte sobě i dítěti prostora hlavně čas pro klidnou adaptaci.

Více informací naleznete v článku níže.

Ke stažení:  Adaptace na MŠ

ADAPTACE – konkretizace průběhu

Adaptace je pro naši školku stěžejním úkolem na počátku docházky dítěte do kolektivu. Proto počítejte s tím, že je třeba v tomto období dětem malinko jistit záda.

Znamená to že:

 • první den zůstává rodič přítomen po celou dobu pobytu dítěte ve školce, docházka je zpravidla omezena na 1-2 hodiny cca do 10:00 hodin.
 • druhý a ještě několik následujících dní (zpravidla týden a následující pondělí) je rodič s dítětem ve třídě alespoň malou chvilku, maximálně však do 9:00 hodin. Potom rodič odchází (po rozloučení s dítětem) na omezenou dobu, která vychází z rozpoložení a potřeb toho kterého dítěte a to v rozmezí 10 minut, ½ hodiny, 1-2 hodin zase cca do 10:00 hodin.
  To, že dítě nechce v 10:00 hodin odejít domů, není však známka dokonale zvládnuté adaptace, je to jen dobrá zpráva, protože se dítěti ve školce dnes líbilo J
 • následující dny (od úterý druhého celého týdne) je možné docházku postupně prodlužovat. Možností je hned několik, dítě může odejít před pobytem venku, před obědem či po obědě.
  Vždy reagujeme na aktuální rozpoložení dítěte. Je třeba však mít na paměti, že pokud uděláte krok vpřed a docházku prodloužíme, NENÍ JIŽ CESTY ZPĚT, respektive není již vhodné se vracet.
 • Dle aktuálních potřeb rodičů se postupně přistupuje i k polednímu odpočinku. Ideální by bylo, aby si dítě samo řeklo, že „chce spinkat“, nicméně tady je třeba již zcela respektovat potřeby rodiny. Tato fáze tedy nastupuje zpravidla po 14 dnech docházky do MŠ. Stejně jako v dopoledních hodinách se i v odpoledních hodinách pobyt dítěte prodlužuje postupně. Nejprve rodič přichází do MŠ ideálně ve 14:15 hod. (ještě do postýlky), potom ke svačině a následně do her.Na počátku této fáze doporučujeme sestavit s dítětem kalendář.
  • dítě spinká každý den (alespoň dva týdny)
  • dítě spinká jen některé dny v týdnu, ale pravidelně – zde je adaptace o něco složitější, pro dítě náročnější
  • nejméně vhodný model je, že si dítě na počátku samo volí, jak se mu chce

Hlavu vzhůru, tady už jde adaptace velmi rychle.

Ještě jedna komplikace se bohužel nedá příliš ovlivnit. Přijde-li do adaptačního období nemoc, adaptace se zastavuje a regresí se vrací zpět. Opět může přijít pláč či vzdor. Tato regrese však netrvá dlouho, brzy dítě dospěje zpět do původního bodu.

Prosíme hlavně za děti: udělejte si minimálně 14 dní času tak, abychom nemuseli adaptaci uspěchat. Předejdeme tak mnohému nepříjemnému.

Jsem si vědoma, že takový model adaptace je pro rodiče náročný, ale věřte, že i děti mají v této době plnou hlavu starostí.

Hlavu vzhůru, po měsíci je ve většině případů zdárně vyhráno.

Děti, které již navštěvovaly školku dříve, neadaptují na odloučení od rodiny, adaptují však na nové lidi, prostředí a systém. Z toho plyne, že je třeba adaptací projít také, ale ve zkráceném režimu.

Ponechte si tedy, prosím, čas a setrvejte s dítětem alespoň první den po krátkou dobu ve třídě, zajistíte mu tak bezpečný čas na orientaci v prostoru a letmé seznámení s dospělými a dětmi kolem.

Ideální by bylo setrvat ve zkráceném režimu (odchod po obědě) po celý první týden docházky.