Aktivity

V průběhu dne v mateřské škole vystřídá dítě nepřeberné množství činností. Střídají se aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické dovednosti, ale zároveň má dítě možnost i čas jen tak si pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Předškolní výchova je velmi pestrá. Přesto dětem nabízíme další, doplňující aktivity…

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardními aktivitami, které se pořádají v rámci ŠVP (TVP), jsou myšleny takové činnosti, které s dětmi pořádáme v rámci vzdělávacích aktivit, ale které jsou hrazeny navíc a to převážně rodiči. Tyto aktivity nejsou pro dítě ani jeho rodiče povinné.

Patří sem například:

 • návštěvy divadelních představení v mateřské škole
 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • školní výlety
 • tvořivé dílny s rodiči
 • zahradní slavnosti
 • oslavy svátků a narozenin
 • školní vystoupení pro rodiče a veřejnost

ZÁJMOVÉ AKTIVITY A PODPŮRNÉ PROGRAMY

Zájmovými aktivitami jsou myšleny takové aktivity, které nesouvisí s plněním ŠVP (TVP) a jsou pořádány jako aktivity doplňující. Podpůrnými programy jsou myšleny takové aktivity, které nad rámec možností běžných denních aktivit MŠ pořádáme pro děti s cílem specifičtěji rozvynout některé jejich dovednosti či schopnosti. Takový program si pro své dítě volí rodič sám, nebo mu je v rámci zájmu dítěte přímo doporučen.

Výběr i platba za tyto aktivity je plně v kompetenci rodičů.

Patří sem například:

 • Keramika
 • Angličtina
 • Počítálek / metoda Hejného
 • Logopedická průprava / Slovíčkaření
 • Elkonin / Nečtení
 • Vaření s Papájou
 • Hudební kroužek
 • Lyžování
 • Bruslení
 • … a další (ke konkretizaci pro daný školní rok dochází vždy v průběhu září)