Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je
  2. Zvykejte dítě na odloučení
  3. Veďte dítě k samostatnosti
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného
  7. Plňte své sliby
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem
  10. Promluvte si s paní učitelkou

 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

 

2. Zvykejte dítě na odloučení.

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 

3. Veďte dítě k samostatnosti 

Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

 

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.

Ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

 

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. 

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

 

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného

Plyšovou hračku, polštářek, aj.

 

7. Plňte své sliby!

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

 

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. 

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Zpravidla ale postačí, když se dohodnete, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má menší problém.

 

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

10. Promluvte si s paní učitelkou.

Kdykoli budete cítit potřebu… třeba i o možnostech postupné individuální adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.