Na co se ptáte?

Může si nosit dítě do mateřské školy svoji oblíbenou hračku?

Ano, může. Pro dítě je hračka spojením s domovem, něco, co je jen jeho. Ideální je třeba plyšák nebo jiná oblíbená hračka. Nedávejte dětem drahé hračky a hračky s ostrými hroty a hranami. Za hračky z domova zároveň nenese školka žádnou zodpovědnost.

Do kolika hodin musím přivést dítě do mateřské školy?

Rodiče přivádějí děti do mateřské školy nejpozději do 8.15 hodin, pavilon se potom uzamyká. Po předchozí domluvě je možné přivést děti i později.

Moje dítě ráno pláče. Mám počkat, až se uklidní nebo raději rychle odejít?

Vaše dítě znáte nejlépe vy sama. Nicméně prodlužování doby loučení nemá většinou valný efekt a nelze tedy předpokládat kladný účinek.

Jak připravujete předškolní děti na vstup do základní školy?

Děti jsou plánovaně hravou formou připravovány po celý školní rok. Pro individuální přípravu předškoláků využíváme především dobu, kdy mladší děti odpočívají.

Musí dítě po obědě odpočívat?

Odpolední odpočinek je pro předškolní dítě nezbytný. Děti nejsou nuceny ke spánku a po 30–45 minutovém odpočinku podle potřeby bez rozdílu věku vstávají a jsou zaměstnávány klidnými činnostmi. Ostatní děti mají šanci odpočívat dle individuální potřeby.

Co má mít dítě s sebou do mateřské školy?

Celé náhradní oblečení, bačkorky, pyžamo s poutky na pověšení, oblečení do třídy a na pobyt venku (doporučujeme starší oblečení, které můžeme venku zašpinit). Všechno oblečení a obutí musí být podepsané.

Kdy si mohu vyzvednout dítě po obědě a kdy po odpoledním odpočinku?

Po obědě si dítě můžete vyzvednout v době od 12.30 do 13.00 hodin, Po odpoledním odpočinku nejlépe až po svačině, tedy od 14.45 do 17.00 hodin. V naléhavém případě si můžete dítě vyzvednout po předchozí domluvě podle potřeby.

Jsou děti nuceny do jídla?

Děti do jídla nejsou nuceny. Jestliže některé jídlo neznají, snažíme se, aby si postupným ochutnáváním na jídlo zvykaly. Jestliže děti nepijí mléčné nápoje, je jim k dispozici náhradní nápoj.

Může jít do školky dítě s rýmou?

Děti by měly chodit do školky pouze, když jsou zdravé. Nemocné dítě od vás pedagog nepřevezme.

Kdo může dítě vyzvednout ze školky?

Všechny osoby uvedené ve zmocnění zákonným zástupcem nebo osoby písemně oznámené předem v sešitě sdělení na jednotlivých třídách. Na jinou formu oznámení nebude brán zřetel.

Co mám dělat, když se opozdím a nestihnu přijet do 17. hodin?

V tomto zcela výjimečném případě se od vás očekává, že nás budete co nejdříve kontaktovat na mobilních telefonech školy a situaci co nejdříve vyřešíte.