Poprvé v mateřské škole

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Pro Vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky. V prostředí, které se tolik liší od důvěrně známého domova:

 • jako matka a otec nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici
 • Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
 • Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
 • Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např., že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem
 • Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu

Naším cílem je, aby adaptační období proběhlo úspěšně, v co možná nejkratší době a aby bylo pro dítě pokud možno bez větších stresů a úzkostí.

Zejména děti 3 leté a mladší, které jsou poprvé odloučeny od matky, mohou mít určité problémy (pláč, odmítání jídla, odmítání navazování kontaktů s druhými, atd.). Mohou přetrvávat potíže typu – „já tam dnes nechci“. Většinou je to jen zkouška Vaší trpělivosti, dítě dobře ví, jak na Vás a snaží se Vás obměkčit.

Postupná adaptace je podle našich dlouholetých zkušeností tím nejpřirozenějším řešením. Nepodceňujte ji tedy. Počítejte s časem, který bude potřeba, aby si Vaše dítě zvyklo a ověřilo si, že se neděje nic strašného.

Adaptační plán má zpravidla dvě fáze:

 1. Základní fáze: První den v mateřské škole je vždy za účasti rodičů – dítě dostane nebo si samo vybere svou značku. Následuje přivítání, vzájemné seznámení, okouknutí prostředí. Celkový čas strávený v MŠ by neměl překročit 1 hod.Od druhého dne zůstává rodič s dítětem ve třídě malou chvilku a potom odchází. Zprvu na 10 – 15 minut, následně se doba prodlužuje úměrně k reakci dítěte. Do konce týdne a zpravidla ještě v pondělí následujícího týdne zůstává dítě ve školce nejdéle do 10. hodiny – možnost s rodiči.V průběhu dalšího týdne se pobyt ve školce protahuje. Dítě již zůstává samo a odchází buďto před obědem, anebo hned po něm.
 2. Doplňková fáze:Zpravidla od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ.

Mějte však, prosím, na paměti, že adaptace je proces zcela individuální a my proto vždy vycházíme ze situace právě Vašeho dítěte, šijeme ji na míru…

První tři měsíce jsou pro dítě ve školce převážně seznamovací. Není tedy žádná ostuda, že dítě nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo v kolektivu. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten pravý čas.

V zájmu dobré spolupráce a ve prospěch vašich dětí od Vás očekáváme, že:

 • budete rozvíjet důvěru k mateřské škole
 • jste schopni akceptovat, že Vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině
 • nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní

Co by mělo dítě před nástupem do mateřské školy umět:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže pí. učitelka)
 • poznávat si oblečení (přesto by mělo být vše podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (paní učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící
 • pít ze skleničky, hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat pákovou baterii
 • používat záchod – včas si dojít, (pleny jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se