Přehled bankovních účtů školy a jejich využití

Účet školy:   2839673349/0800

slouží pro všechny platby spojené se vzděláváním dítěte, především pro úhradu:

 • úplaty za předškolní vzdělávání
 • platby za zájmové aktivity         (kroužky)
 • platby za školní výjezdy (školy v přírodě, hory)
 • platby spojené s provozem školy (čipy, apod.)

 

Účet školní jídelny:   2839661399/0800

slouží pouze pro platby spojené se stravováním dítěte

 • platby za obědy


Účet Březiněveského pětiklíčku, z.s.:   5663934309/0800

slouží pouze pro platby za nadstandardní aktivity dítěte

 

Při každé finanční transakci použijte vždy a pro každý výše uvedený bankovní účet a odpovídající variabilní symbol dítěte, prosím.

Děkujeme

Platby spojené s pobytem dítěte v mateřské škole ve školním roce 2021/2022

 • úplata za předškolní vzdělávání
Částka Variabilní symbol Splatnost
Zálohově 850,- Kč
nebo viz směrnice
viz šanon na botníku v šatně dětí 15. v měsíci

Předškoláci (tj. děti navštěvující mateřskou školu v posledním, a to i odkladovém, roce před nástupem povinné školní docházky) úplatu za předškolní vzdělávání NEHRADÍ.

 

 • školní stravování
Částka Variabilní symbol Splatnost
Zálohově 1050,- Kč

1210,- Kč

viz šanon na botníku v šatně dětí 10. v měsíci

 

 • platba za nadstandardní aktivity:

na účet školy:   5663934309/0800

Částka Variabilní symbol dítěte Splatnost
Děti, které docházely do MŠ ve školním roce 2020/2021 1.000, – Kč 15. 10. 2021
Děti, které nastoupily do MŠ ve školním roce 2021/2022 1.500, – Kč 15. 10. 2021
Lze platit i pololetně 500 / 750, – Kč 15. 10. 2021 / 15. 2. 2022

 

 • Variabilní symboly
  Konkrétní VS dítěte naleznete v informačním šanonu v šatně kmenové třídy.

Pro všechny platby používejte, prosím, variabilní symbol svého dítěte. Děkujeme.