přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Březiněves

V letošním roce jsme si pro vás, milé děti, maminky či tatínkové, kteří se chystáte k nástupu do školky, připravili opět malé překvapení…

Klíčkohraní, tedy taková malá setkávání v té naší školce. Přijďte se podívat, zažít atmosféru, poznat některé paní učitelky, či si jen tak malinko pohrát a dozvědět se, jak to u nás chodí, či na co se můžete těšit…

Potkáme se společně vždy ve čtvrtek mezi 15:30 – 17:00 hodinou

  • 5. 2022 potkáme se v zeleném klíčku, kde se na Vás bude těšit Martina, Lenka, Pavla a Eva…
  • 6. 2022 potkáme se na zahradě, kde se na Vás bude těšit Martina, Bára a Alena…
  • 6. 2022 potkáme se na zahradě, kde se na Vás bude těšit Martina, Stáňa a Šárka…

(pokud nám nebude přát počasí tak se potkáme v zeleném klíčku)

Setkání jsou připravena pro rodinnou dvojici. A budete na ně potřebovat jen dobrou náladu, možná přezutí a pohodlné oblečení…

Těšíme se na setkání s Vámi, všichni z MŠ.

Akce je vyhrazena pouze nově přijatým dětem. Děkujeme za pochopení.

pro školní rok 2022/2023

Zápis pro děti ukrajinské národnosti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině,
se koná v úterý 7. června od 13 do 17 hodin v ředitelně mateřské školy.

Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов’язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

Kdo může být přijímán do mateřské školy:
• Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
• Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

U zápisu předložíte:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace. Vyplněnou a podepsanou
Evidenční list dítěte vyplněný (prosíme, tiskněte oboustranně)
Potvrzení od pediatra
• Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
• K nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochrany)

O přijetí dítěte rozhodují stanovená KRITÉRIA MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZINĚVES, příspěvkové organizace, pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny.

Školským obvodem, tedy spádovými dětmi jsou ty děti, jejich místem pobytu je prokazatelně celé území městské části Praha 8 – Březiněves dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Potřebná dokumentace je k vyzvednutí ve škole vždy od 12:00 do 13:30 hodin.